skip to Main Content

Nagranie i montaż filmu promującego szkolenie Support Manager.

Użyto techniki nakładania wielu obrazów na siebie,  aby „sklonować” postać prowadzącego. Całość nagrań trwała 3 dni, aby uzyskać zadowalający efekt finalny.

3 dni
Koszt projektu 2500zł
Zadowolony Klient
Skontaktuj się ze mną aby zamówić